Czy można żyć tak, by praca i obowiązki służbowe zostawały w pracy i nie kolidowały z życiem osobistym?

Czy możliwa jest równowaga między życiem osobistym i zawodowym w czasach, kiedy praca jest wyzwaniem a jednocześnie misją