śr.. maj 22nd, 2024

Nasze działania opierają się na:

Akademia WIEM to – poprzez Inspirację, Motywację, Rozwój, Wzrost, Przełamywanie ograniczeń i Kodów – odpowiedź na pytanie
„Co zrobić, aby sukces był świadomym rozwiązaniem dla siebie, firmy, rodziny, zespołu” i wprowadzenie jej w życie

NASZE DZIAŁANIA OPIERAJĄ SIĘ NA:

 • przestrzeganiu zasady bycia skutecznym biznesowo i edukacyjnie
 • podejmowaniu działań długofalowych
 • aktywnym poszukiwaniu innowacyjności
 • byciu profesjonalistą, to jest:
  • -posiadaniu odpowiednio wysokich kompetencji
  • -byciu rzetelnym
  • -byciu operatywnym
  • -byciu konsekwentnym
  • -byciu systematycznym i uporządkowanym
  • -byciu całkowicie zaangażowanym

RELACJE Z KLIENTAMI/PARTNERAMI BUDUJEMY NA:

 • traktowaniu Klientów i Partnerów do współpracy na całe życie
 • empatii
 • rzetelności rozumianej jako:
  • chęć pomagania innym
  • mówienia tego, co myślimy
  • bycia w zgodzie z faktycznym stanem rzeczy
 • szybkości i elastyczności reagowania na zmianę po stronie Partnerów/Klientów oraz zmiany rynkowe
 • profesjonalizmie – pracujemy z tymi, na których możemy polegać
 • komunikatywności – posługiwanie się językiem Klienta, Partnera
 • byciu dobrze postrzeganym
 • pewności siebie

 

FUNDAMENTEM NASZEGO ŁADU JEST:

 • pozostawanie w harmonii opartej na porządku i systematyczności
 • praca u podstaw, pomaganie innym – szerzenie edukacji w oparciu o doświadczenie, wiedzę i naukę
 • budowa marki opartej na prawdzie, jakości i klasie
 • pokojowa przebojowość (przyjazna Partnerom/Klientom)
 • pełna akceptacja Partnera/Klienta oparta na dobrych uczuciach
 • asertywność

 

FUNDAMENTALNE WARTOŚCI NASZEGO ROZWOJU TO:

 • doświadczenie i wiedza (mierz siły na zamiary, prognozuj/planuj długoterminowo i „krok po kroku”)
 • obowiązkowość „Zasada nr 1” (wykonaj zadanie od początku do końca)
 • spokój, bezpieczeństwo, stabilność, pewność
 • systematyczność i porządek
 • pewność siebie
 • prawda