śr. Kwi 1st, 2020

Upraszczanie, Zasada 80/20 Metoda Kaizen/5S